Forside
PDF Udskriv
Hjerne og Intelligens
Hjerne og Intelligens
Læs mere...
Reproduktion
Reproduktion
Læs mere...
Træning
Træning
Læs mere...
Historie
Historie
Læs mere...

ORDFORKLARING = Grisens Verden fra A-Å!
Hvad er : Dyrevelfærd?, Fareso?, Fikseringsboks?,
Halekupering?, Løsdrift?, Resistens?, Skuldersår?,
Spaltegulv?, Stereotypi?

Læs mere...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAGT OM GRISE:
"Grisehjernen er større end hundehjernen. Grisen er klogere end hunden. Det er kulturelle tilfældigheder, der afgør, at det er hunden, der ligger og hygger sig foran pejsen en lørdag aften, mens det er grisen, der ligger skiveskåret i plastik på køleskabets nederste hylde."

Citat hjerneforsker, dr. med. Peter Lund Madsen, fra HjerneHistorien ”Følelsernes kemi”.
Læs mere om grisens hjerne og intelligens.
Grisen er
klogere
end hunden.
 
Hunden Dina og grisen Gris og hund
 
 
"En so bygger en slags kæmpe fuglerede. En gris, der lever i naturen, vil typisk før faringen gå afsides fra flokken og grave en fordybning et sted, hvor der er læ. Bagefter vil den rive grene af træer og buske og placere dem omkring reden, og så vil den hente blødere materiale, som eksempelvis græs og fore reden med det. Sådan en blød rede har dels en madraseffekt, der nedsætter risikoen for at ligge pattegrisene ihjel, og dels virker den isolerende. Vi har set en so bygge rede i 25 graders kulde og få et kuld pattegrise, som alle overlevede.”

Citat forsker Bo Algers, Sverige, i interview i ”Dyrevennen”, aug. 2008.
Læs mere om grisens reproduktion.

Se - og hør - hvordan en so bygger rede (soen kommer fra en almindelig produktionsstald)
:

"Nogle mener, at det moderne tamsvin har været udsat for så mange års selektion under produktionsforhold, at der ikke med rimelighed kan drages paralleller til dets stamfader, vildsvinet. Studier af tamsvin under seminaturlige forhold i både Skotland og Sverige har dog vist, at den måde tamsvinet opfatter, erkender og reagerer på, i høj grad ligner det, der kendes fra vildsvinet."

Citat forsker Mette Giersing, KU-Life, i bogen ”Husdyrhold – adfærd, velfærd og etik”.
Læs mere om grisens adfærd.