Forside Formål
PDF Udskriv

FORMÅL

Grisen er et intelligent, sjovt og meget socialt dyr med en spændende adfærd. 

Formålet med denne hjemmeside er at udbrede kendskabet til grisen.

Der lever p.t. ca. 12,7 millioner grise i Danmark.

Hjemmesiden er tænkt som et værktøj og som en inspirationskilde til at søge oplysninger om grisen, hvadenten man er nysgerrig og kritisk forbruger, har interesse for dyr og dyrehold, eller man beskæftiger sig professionelt med grise på den ene eller anden måde. 

God fornøjelse!