Forside Links & Kilder
PDF Udskriv

 

LINKS OG KILDER

Listen omfatter både bøger, rapporter og links.

 

TITEL FORLAG/FORFATTER EMNE
The Ethology of Domestic Animals CABI Publishing. Edited by Per Jensen, 2002 Bog om dyreadfærd hos husdyr, - generelt og artsspecifikt
Husdyrhold - adfærd, velfærd og etik Landbrugsforlaget, 3. udgave, 2006 Bog om produktionsdyr, heste og hunde.
Pattedyr Gyldendals Naturguides, 1994 Bog om europæiske pattedyr.
Atlas of topographical anatomy
of the domestic animals 
Peter Popesko, Saunders, 1997  Bog om anatomi 
Træn din kat  Maiken Lysholm Sten, 2006   

 

 

Velfærdsproblemer hos de danske søer Dyrenes Beskyttelse, Birgitte I. Damm, 2004 Omfattende og veldokumenteret beskrivelse af velfærdsproblemer hos søer med referencer til diverse forskning på området.
Hvorfor roder grise? Intern Rapport nr. 210, Danmarks JordbrugsForskning, 2004. Rapport om grises behov for fødesøgning og beskæftigelse, samt om rodematerialer.
Hvad vil svin rode i? Grøn Viden, Danmarks Jordbrugsforskning, 2005 Gennemgang af forsøg med rode- og beskæftigelsesmaterialer til slagtesvin
     
     
     
www.retsinformation.dk Alle danske love og regler, både gældende og historiske.  
www.lf.dk Landbrug og Fødevarer, - en sammenlægning af Dansk Landbrug, Danske Slagterier, Landbrugsraadet, Mejeriforeningen og Dansk Svineproduktion, Axelborg.  
www.vsp.lf.dk Videncenter for svineproduktion under Landbrug og Fødevarer  
www.hyologisk.dk Tidsskrift for svinebranchen.  
www.friland.dk Sammenslutning af producenter af dyr på friland.  
www.okologi.dk Økologisk Landsforening  
www.db.dk Dyrenes Beskyttelse  
www.hjernemadsen.dk Peter Lund Madsen  
www.ddd.dk Den danske Dyrlægeforening  
www.agrsci.dk Danmarks Jordbrugsforskning  
www.life.ku.dk Det Biovidenskabelige Fakultet, Kbh. Universitet (tidl. Landbohøjskolen)  
www.vsp.lf.dk Videncenter for svineproduktion  
www.fvst.dk Fødevarestyrelsen  
www.jm.dk  Justitsministeriet  
www.vet.dtu.dk Veterinærinstituttet, DTU   
     
Filmklip

Filmklippene på denne hjemmeside stammer for de flestes vedkommende fra en film optaget under et svensk forskningsprojekt, hvor grise fra en almindelig intensiv og indendørs produktionsbesætning blev sat fri på nogle arealer i Sverige og fulgt igennem nogle år.
Der er ikke lavet tilsvarende forsøg i Danmark.
Forsøget hed Sufrigris / Frie Grise.

Venligst udlånt af Dyrenes Beskyttelse og adfærdsforsker Per Jensen, Sverige.
     
     
Fotos Alle fotos er fra danske besætninger.  
     
www.hanegal.dk Økologisk husdyrproduktion med eget slagteri   
www.hindsholmgrisen.dk Økologisk griseproduktion, hvor grisene lever hele livet i det fri.