Forside Lovgivning
PDF Udskriv

 

LOVGIVNING

 

Alle - gældende og tidligere - danske love og regler findes på www.retsinformation.dk.

Da der hele tiden sker ændringer er det vigtigt at checke, at der står "Gældende" i øverste højre hjørne af den lov/bekendtgørelse, man læser i.

Speciallovgivning om dyr: 

TITEL NR./ LINK
"Dyreværnsloven", lovbekendtgørelse af dyreværnsloven, m. senere ændringer Nr.1343 af 04/12/2007
Lov om hold af dyr Nr. 432 af 09/06/2004
"Dyrlægeloven", Lov om dyrlæger Nr. 433 af 09/06/2004
Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin Nr. 104 af 14/02/2000
Lov om udendørs hold af svin Nr. 173 af 19/03/2001
Lov om indendørs hold af drægtige søer og gylte Nr. 404 af 26/06/1998
Lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige produktionsdyr og heste i den sidste tiendedel af drægtigheden Nr. 269 af 21/04/2004
   
   
Bekendtgørelse om beskyttelse af svin Nr. 323 af 06/05/2003
Bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr Nr. 707 af 18/07/2000
Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr Nr. 583 af 06/06/2007
Bekendtgørelse om halekupering og kastration af dyr Nr. 324 af 06/05/2003
Bekendtgørelse om hold af svin på friland Nr. 642 af 25/06/2008
Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordination af lægemidler til dyr Nr. 482 af 29/05/2007 
   
   
   
   

UDTALELSER fra Det veterinære sundhedsråd om bla.:

 

Lovforberedende arbejdsgrupper / rapporter: